CENNIK ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH

W NZOZ MAG – MED

DOMOWA OPIEKA PIELĘGNIARSKA

W RAMACH USŁUG PRYWATNYCH


ŚWIADCZENIA WYKONYWANE OD PON - PT

W GODZ. 8.00 – 20.00- toaleta całego ciała………………………………………………................

- karmienie lub pomoc przy spożywaniu posiłku…………………..................

- pielęgnacja odleżyn, odparzeń…………………………………...................

- karmienie pacjenta przez zgłębnik, przetokę…………………….................

- pielęgnacja stomii………………………………………………....................

  1. -pielęgnacja powikłanej stopy cukrzycowej

  lub innych, trudno gojących się ran…………...………………....................

- zmiana opatrunków………………………………………................…..

  1. -założenie lub wymiana cewnika u kobiet, monitorowanie

  cewnika, profilaktyka p|zapalna układu moczowego……...…….................

- wykonanie lewatywy lub wlewki………………………………...................

- wykonanie kompresów, okładów, kąpieli leczniczych…………..................

- zastosowanie baniek lekarskich………………………………...................

  1. -podawanie leków różnymi drogami

  (doustnie, do oka, do nosa,  wziewnych, doodbytniczych)………..................

- iniekcje domięśniowe, podskórne………………………………....................

- iniekcje dożylne……………………………………………….....................

- kroplowe wlewy dożylne………………………………………...................

- usprawnianie ruchowe…………………………………………….................

- drenaż ułożeniowy, inhalacje……………………………………...................

- pomiar ciśnienia…………………………………………………...................

- bilans wodny……………………………………………………....................

- pomiar poziomu cukru we krwi…………………………..................……….

  1. -pomoc w zapewnieniu świadczeń opieki socjalnej,

  środków leczniczych i sprzętu niezbędnego do opieki i leczenia w domu.....

  1. -opieka przez cały miesiąc, wyłączając soboty,

  niedziele i wolne ustawowo dni - 1,5 godz dziennie……........………

- opieka za każdą dodatkową godzinę ponad ustaloną……..…..................... 

  1. -w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy

  za każdą godzinę opieki plus cena za wykonane świadczenie...……………  Do ceny świadczenia doliczamy zakupione w razie potrzeby materiały opatrunkowe (bandaże, gaziki ), sprzęt medyczny ( igły, strzykawki ). Leki zapewnia pacjent. Istnieje możliwość realizacji recept na życzenie pacjenta (bezpłatnie, w cenie opieki).


Pozostałe świadczenia pielęgniarskie wykonywane po uzgodnieniu z pacjentem.

Świadczenia wykonywane są przez wykwalifikowany i dobrze przygotowany do pracy z pacjentem personel pielęgniarski.

          

Oferujemy ze swojej strony sumienność, solidność, dokładność oraz perfekcyjność w wykonywanych czynnościach.

20 zł

7 zł

23 zł

13 zł

7 zł


20 zł

15-25 zł


13 zł

13 zł

11 zł

20 zł


5 zł

6 zł

14 zł

33 zł

8 zł

7 zł

6 zł

4 zł

6 zł


25 zł


600-700 zł

10 zł


20 zł

DOMOWA OPIEKA PIELĘGNIARSKA